.

.

محصولات واحد های فناور

محصولات واحد های فناور (98)

سیستم الکتروریسی عمودی

 • تولید کننده: فرزاد دبیریان
 • دستگاه الکتروریسی

 • تولید کننده: فرزاد دبیریان
 • کارگاه های آموزشی مرکز هاتف

 • تولید کننده: بنت الهدی امیری
 • کارگاه های آموزشی مرکز هاتف

 • تولید کننده: بنت الهدی امیری
 • گیج بازرسی جوش کمبریج صنعتی و آموزشی

 • تولید کننده: تکین لیان پارس
 • کتاب تعاملی سیمرغ ویژه مقطع ابتدایی

 • تولید کننده: سایه خورشید بدر
 • کود سولفات آهن

 • تولید کننده: مجتمع جهان زر کاوان کرمانشاه
 • ساخت آچارهای لوله گیر داخلی

 • تولید کننده: سعید فروتن
 • پنل واحد من