.

.

انیمیشن سرزمین سیب زمینی ها

سرزمین سیب زمینی ها این انیمیشن بصورت تخصصی برای سنین کودک و خردسال آماده شده است, بطوری که  محتوای این انیمیشن توسط فعالین حوزه مذهبی و دینی , مشاوره , آموزش و مراکز آموزشی تنظیم و تدوین شده است . پیشبینی میشو ...

پنل واحد من