چاپ کردن این صفحه

نشانی مرکز :

شهرستان صحنه   : شهرک امام خمینی (ره)-اول چهل متری روبه رو اداره آب و فاضلاب کتابخانه عمومی ابن سینا 

 کد پستی :

6746178169

 تلفن مستقیم:

08348332010

 نمابر:

08348332010

پست الکترونیک (ایمیل):

 

 

 

 

 

خوانده شده 2169 آخرین ویرایش در شنبه, 28 دی 1398 ساعت 02:55