.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: زواره تیموری
  ایده محوری: طراحی و ساخت ماشین آلات محلول پاشی و سم پاشی بوم دار متحرک
  مرکز: مرکز رشد کشاورزی
  مرحله: پیش رشد
  وضعیت استقرار: غیر مستقر در پارک
  آدرس: غیر مستقر-مشترک-اسلام آباد
  تلفن: 9188340344
  پست الکترونیکی: طراحی و ساخت ماشین آلات محلول پاشی و سم پاشی بوم دار متحرک
  شهرستان: دالاهو
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: هسته
  محصول: طراحی و ساخت ماشین آلات محلول پاشی و سم پاشی بوم دار متحرک
  نحوه فعالیت: مستقل
  آخرین ویرایش در شنبه, 24 تیر 1396 ساعت 02:19

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک