.

.

زرین سازان پالیز

 • مدیرعامل: محسن قنبری
 • ایده محوری: آموزش،مشاوره و تولید ورمی کمپوست در منطقه گرمسیری سرپل ذهاب
 • مرحله: پیش رشد
 • تعاونی خوراک آبزیان نقشین

 • مدیرعامل: نورالدین حسینی راد
 • ایده محوری: خوراک ماهی امور به روش اکستروژن
 • مرحله: رشد
 • دادار تندیس جهان

 • مدیرعامل: جهانشاه کریمی
 • ایده محوری: تندیس های سنگی
 • مرحله: رشد
 • زراعت پاک شمس

 • مدیرعامل: اسفندیار شمس
 • ایده محوری: تولید محصولات زراعی و باغی و صیفی جات پاک و سالم
 • مرحله: پیش رشد
 • آسن بتن غرب

 • مدیرعامل: امیر پور شرف
 • ایده محوری: بلوک های سبک گازی
 • مرحله: پیش رشد
 • آروین طب حلوان

 • مدیرعامل: سید قدرت جهانی زاده
 • ایده محوری: طراحی و ساخت تخت های الکترونیکی اتاق عمل
 • مرحله: پیش رشد
 • سلامت گستر زراعت

 • مدیرعامل: عاطفه بابلی
 • ایده محوری: تولید عوامل بیولوژیک زنبور هابروبراکون
 • مرحله: رشد
 • شرکت ایمن سازان داده بهسا(امداد رایانه)

 • مدیرعامل: وحید حسینی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت اپلیکیشن پاسخگویی به سوالات و مشکلات رایانه ای وموبایلی
 • مرحله: پیش رشد
 • عاطفه بابلی

 • مدیرعامل: عاطفه بابلی
 • ایده محوری: تولید عوامل بیولوژیک زنبور هابروبراکون
 • مرحله: پیش رشد
 • پرورش ماهیان مولد گرم آبی و تکثیر بچه ماهی

 • مدیرعامل: شهسوار پندگو
 • ایده محوری: پرورش ماهیان مولد گرم آبی و تکثیر بچه ماهی
 • مرحله: پیش رشد
 • واحد فناور

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک