.

.

ساخت تی برقی چندکاره

 • مدیرعامل: سروش سلطان مرادی
 • ایده محوری: ساخت تی برقی چندکاره
 • مرحله: پیش رشد
 • طراحی و ساخت دستگاه علف زن چندمنظوره شارژی

 • مدیرعامل: پریوش سلیمی گاورزی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه علف زن چندمنظوره شارژی
 • مرحله: پیش رشد
 • عرفان حیاتی

 • مدیرعامل: عرفان حیاتی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت خرمنکوب چند کاره نخود
 • مرحله: پیش رشد
 • سیده ساحل میر عبدالی

 • مدیرعامل: سیده ساحل میر عبدالی
 • ایده محوری: طراحی وب سایت جامع رشته مهندسی فناوری اطلاعات
 • مرحله: پیش رشد
 • رضا شیرزادی

 • مدیرعامل: رضا شیرزادی
 • ایده محوری: سامانه بازرگانی تجار ایرانی با غیر
 • مرحله: پیش رشد
 • ماشااله روز پور

 • مدیرعامل: ماشااله روز پور
 • ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه کاشت مو با دقت یک صدم سی سی
 • مرحله: پیش رشد
 • محسن نوری

 • مدیرعامل: محسن نوری
 • ایده محوری: دستگاه شستشو و تست انژکتور با فشار متغیر
 • مرحله: پیش رشد
 • طراحی و ساخت ماشین آلات محلول پاشی و سم پاشی بوم دار متحرک

 • مدیرعامل: زواره تیموری
 • ایده محوری: طراحی و ساخت ماشین آلات محلول پاشی و سم پاشی بوم دار متحرک
 • مرحله: پیش رشد
 • تعاونی نان سبوس دالاهو

 • مدیرعامل: شهریار محمودی
 • ایده محوری: تولید نان های رژیمی با اجرای تکنیک کشاورز نانوا
 • مرحله: رشد
 • دانش بنیان رفاه صنعت دالاهو

 • مدیرعامل: آرش مرادی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه های مکانیزه کاشت، داشت و برداشت نخود دیم
 • مرحله: رشد
 • واحد فناور

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک