.

.

دانشجویان دانشگاه رازی از پارک علم و فناوری کرمانشاه و واحدهای فناور مستقر در آن بازدید و با فعالیت‌های پارک علم و فناوری آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه در این بازدید دانشجویان رشته علوم سیاسی و اساتید این رشته  با تعریف پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، وظایف آنها در دنیا و چگونگی ارتباط‌ دهی آنها بین صنعت و دانشگاه به طور عمومی و سپس با فعالیت‌های پارک علم و فناوری کرمانشاه، واحدهای فناور مستقر در آن، ساختار های شتابدهنده، مراکز رشد، کانو ن شکوفایی خلاقیت، شرکت‌های فناور و دانش بنیان خصوصی عضو و مستقر در پارک و نقش کلیدی شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد کشور آشنا شدند
سپس از واحد های فناور پارک علم و فناوری مستقر در مرکز رشد ای سی تی بازدید کردند.

خوانده شده 207

پنل واحد من

اطلاعیه و فراخوان ها

  • طرح توانا: ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان
  • درخصوص همکاری های مشترک با هدف استفاده از پتانسیل وتوان واحدهای فناور ودانش بنیان درراستای توانمند سازی ورفع نیاز های…
  •  ورود اطلاعات شرکت های در مرحله رشد و پارک
  • کارگاه آموزشی فناوری و آینده؛ ایده های نو برای کسب و کارهای آینده پوستر کارگاه
  • فراخوان برگزاری نمایشگاه در کشور عراق اطلاع رسانی رویدادهای نمایشگاهی در سایت دائمی نمایشگاه های بین المللی بغداد تا پایان…

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک