.

.

 ارزیابی طرح های متقاضی پذیرش:

پس از تکمیل  درخواست و شرایط پذیرش طرح های ارسالی از دفتر پذیرش در کمیته های تخصصی مربوطه بر مبنای شاخص های پذیرش بررسی و در صورت تایید مجوز فعالیت در مرکز رشد را دریافت می کنند.

خوانده شده 6217 آخرین ویرایش در سه شنبه, 14 مهر 1394 ساعت 06:57