.

.

 مرکز رشد کنگاور:

ایجاد مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگاور نیز با توجه به مطالعات انجام شده و به عنوان یکی از مصوبات سفرهای استانی دولت، با حمایت مجموعه مدیران ملی، استانی و شهرستان با بهره مندی از امکانات و منابع جهاد دانشگاهی و آموزش و پرورش، در بخشی از ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرستان کنگاور در پاییز سال 1390 افتتاح و در اواخر این سال موفق به اخد مجوز نهایی فعالیت از کمیته تخصصی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد. اين مرکز بر اساس رسالت و اهداف خود از طريق حمايت از افراد و شركت هاي دانش بنيان متكي بر علم و دانش که دارای طرح و ايده نو، فناورانه با قابليت تجاري سازي و فروش محصول هستند، مي تواند در زمينه فناوري و مشاغل دانش بنيان منطقه و مرتفع نمودن بخشي از مشكلات اشتغال اين شهرستان نقش داشته باشد.

 

اهداف مرکز:

ماموریت اصلی مرکزرشدواحدهای فناوری کنگاور همانند دیگر مراکز رشد دانشگاهی تسریع رشد وموفقیت کارآفرینان به منظور تجاری سازی ایده ها جهت برآوردن نیازهای جامعه می باشد که در این راستا با هدف شناسایی و کمک به از بین بردن عوامل ناکامی این مشاغل همچون مسائل مدیریتی، مهارت های تجاری وکمبود سرمایه برای مدت چند سال اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز منابع و خدمات حمایتی و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای آن ها ارائه داده و آن ها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری کشور آماده میسازد.

خوانده شده 7391 آخرین ویرایش در شنبه, 03 مهر 1400 ساعت 10:24

پنل واحد من

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک