.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: سهراب دل انگیزان
  ایده محوری: تولید انواع تکنولوژی های آموزش ،تحقیق و مشاوره های تخصصی و فوق تخصصی در حوزه های تجاری سازی ،کارآفرینی و اشتغال
  مرکز: مرکز رشد عمومی
  مرحله: پارک
  وضعیت استقرار: مستقر در پارک
  آدرس: واحد 5- مرکز رشد شورا
  تلفن: (delangizan)9183332943-8239287- 09188309694(farshadian)
  پست الکترونیکی: sohrabdelangizan@gmail.commasoud_farshadian@yahoo.com
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: سهامی خاص
  همکاران: مسعود فرشادیان
  محصول: تولید انواع تکنولوژی های آموزش ،تحقیق و مشاوره های تخصصی و فوق تخصصی در حوزه های تجاری سازی ،کارآفرینی و اشتغال
  نحوه فعالیت: مستقل

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک