.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: بهروز گل زار-بهرام امینی-بهنام زرین فر
  ایده محوری: تولید لفاف های پلیمری چند لایه
  مرکز: مرکز رشد عمومی
  مرحله: پارک
  وضعیت استقرار: مستقر در پارک
  آدرس: امکان استقرار مشترکمرکز رشد اسلام آباد
  تلفن: 9181328048(گ) 09183557563(ا)09188313208(ز)
  پست الکترونیکی: aabdolahi77@yahoo.com
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: هسته
  محصول: تولید لفاف های پلیمری چند لایه
  نحوه فعالیت: مستقل

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک