.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: حسام قنبری فردید
  ایده محوری: پویانمایی سه بعدی(تبلیغات و شبیه سازی)
  مرکز: مرکز رشد ICT
  مرحله: رشد
  وضعیت استقرار: مستقر در پارک
  آدرس: واحد 421-مرکز ict
  تلفن: 9183308617-09186740120
  پست الکترونیکی: mohebi.hamid@gmail.com
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: هسته
  همکاران: حمید محبی
  محصول: پویانمایی سه بعدی(تبلیغات و شبیه سازی)
  نحوه فعالیت: مستقل

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک