.

.

شرکت کیا راد باختر

 • مدیرعامل: خانم مریم السادات موسوی راد
 • ایده محوری: تولید کمپوست با فرمولاسیون جدید با قابلیت افزایش بهره وری جهت تولید ...
 • مرحله: رشد
 • شرکت تعاونی چهارهزار و هشتصد و پنجاه و هشت پستانداران و پرندگان باینگان

 • مدیرعامل: اسرافیل صالحی
 • ایده محوری: پرورش و تکثیر پستانداران (حمایت شده یا نژاد ارمنی) در حال انقراض با ...
 • مرحله: رشد
 • لیدا محمدی

 • مدیرعامل: لیدا محمدی
 • ایده محوری: تولید، کثیر و اصلاح نژاد دام با بهره گیری از روشهای کمک باروری و انجماد
 • مرحله: پیش رشد
 • شرکت شیلر صنعت دالاهو

 • مدیرعامل: ایرج یاوری
 • ایده محوری: طراحی و ساخت ماشین های کشاورزی حفاظتی (کاشت و برداشت نخود)
 • مرحله: رشد
 • شرکت توسعه صنعت آفرینش آناهیتا

 • مدیرعامل: وحید منصوری فر
 • ایده محوری: طراحی و ساخت ماشین آلات دنباله بند (داشت و برداشت محصولات کشاورزی) بر ...
 • مرحله: رشد
 • فرحناز سلیمی

 • مدیرعامل: فرحناز سلیمی
 • ایده محوری: فرمولاسیون و تولید صابون محلول پاشی با پایه گیاهی
 • مرحله: پیش رشد
 • شرکت بنا کشت رویان

 • مدیرعامل: علیرضا پیره
 • ایده محوری: طراحی، ساخت و بومی سازی سازه ها و تجهیزات گلخانه ای
 • مرحله: رشد
 • محسن امانی مهر

 • مدیرعامل: محسن امانی مهر
 • ایده محوری: فرمولاسیون و تولید ضد یخ گیاهی بر پایه الیسیتورها و برانگیختگی سیستم ...
 • مرحله: پیش رشد
 • سیدپوریا خاموشی

 • مدیرعامل: سیدپوریا خاموشی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه الکترونیکی برداشت آلبالو
 • مرحله: پیش رشد
 • علیرضا باقرخانی

 • مدیرعامل: علیرضا باقرخانی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه آنالیز مشخصات هیدرولیکی خاک
 • مرحله: پیش رشد
 • واحد فناور

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک