.

.

شرکت کرد صنعت هاشمی

 • مدیرعامل: محسن هاشمی
 • ایده محوری: خشک کن تونلی با امواج مایکروویو
 • مرحله: رشد
 • کشت یاران سبز حمیل

 • مدیرعامل: بیژن جلیلیان
 • ایده محوری: تولید عوامل بیولوژیک زنبورتریکوگراما و سوش پایه مادری زنبور ...
 • مرحله: رشد
 • نورالدین زارعی

 • مدیرعامل: نورالدین زارعی
 • ایده محوری: تولید بلوک سبک فوم بتن
 • مرحله: پیش رشد
 • ایوب استواری

 • مدیرعامل: ایوب استواری
 • ایده محوری: ساخت نانوژنراتور تریبوالکتریک و الحاقات آن در کاربردهای مختلف
 • مرحله: پیش رشد
 • صنعت سازان سولار زاگرس

 • مدیرعامل: علی اکبر امیری
 • ایده محوری: تولید ظروف هارد آنادایز با پوشش سرامیک
 • مرحله: رشد
 • زرین خاک دیزگران

 • مدیرعامل: خاصعلی جلیلیان
 • ایده محوری: ساخت و تولید خاک ورز بهینه شده (پنجه غازی بدون فنر-کولتیواتور)
 • مرحله: رشد
 • فناور گستر ادوات کشاورزی دالاهو

 • مدیرعامل: زواره تیموری
 • ایده محوری: طراحی و ساخت ماشین آلات محلول پاشی و سم پاشی بوم دار متحرک
 • مرحله: پیش رشد
 • و ساخت ابزار تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار ثابت(آچار گیربکس شیر خودکاری آلومنیومی آبیاری تحت فشار

 • ایده محوری: طراحی و ساخت ابزار تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار ثابت(آچار گیربکس شیر ...
 • تولید نهال‌های سالم بومی جنگلهای زاگرس

 • مدیرعامل: الهام نادری
 • ایده محوری: تولید نهال‌های سالم بومی جنگلهای زاگرس
 • مرحله: پیش رشد
 • دستگاه خاک ورز بهینه شده

 • مدیرعامل: خاص علی جلیلیان
 • ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه خاک ورز بهینه شده (پنجه غازی بدون فنر – کولتیواتور)
 • مرحله: پیش رشد
 • واحد فناور

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک