.

.

محمد جواد افشاری

 • مدیرعامل: محمد جواد افشاری
 • ایده محوری: ساخت بازی در جهت تخلیه صحیح هیجانات در بستری امن و مناسب برای گروه جوان ...
 • مرحله: پیش رشد
 • بهاره چشمه نوشی

 • مدیرعامل: بهاره چشمه نوشی
 • ایده محوری: داروی سرکوب گر مقاوم به ایمی پنم و مروپنم در زخم های سوختگی و زخم بستر
 • مرحله: پیش رشد
 • وحید مظفری

 • مدیرعامل: وحید مظفری
 • ایده محوری: ساخت سازهای سنتی الکترونیک از جمله عود، تار،سه تار و تنبور
 • مرحله: پیش رشد
 • وحید منصوری فرد

 • مدیرعامل: وحید منصوری فرد
 • ایده محوری: طراحی و تولید دستگاه برداشت سیر
 • مرحله: پیش رشد
 • مهدی آریایی

 • مدیرعامل: مهدی آریایی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت‌ مکمل در باز کن رادیو شناختی
 • مرحله: پیش رشد
 • جواد بیگ مرادی سلیمانی

 • مدیرعامل: جواد بیگ مرادی سلیمانی
 • ایده محوری: نرم افزار خودآموز آموزش زبان (ایما و اشاره) برای ناشنوایان
 • مرحله: پیش رشد
 • سعید فروتن

 • مدیرعامل: سعید فروتن
 • ایده محوری: ساخت آچارهای لوله گیر داخلی
 • مرحله: پیش رشد
 • تولید مدارات فرمان مبتنی بر میکرو کنترلرهای صنعتی حافظه دار

 • مدیرعامل: هادی کیانی
 • ایده محوری: تولید مدارات فرمان مبتنی بر میکرو کنترلرهای صنعتی حافظه دار
 • مرحله: پیش رشد
 • ماشین تولید کد و فریم ورک

 • مدیرعامل: مجتبی صفدری
 • ایده محوری: ماشین تولید کد و فریم ورک
 • مرحله: پیش رشد
 • تولید و ساخت دستگاه اگزالیک اسید برای کنه وآروا زنبور عسل

 • مدیرعامل: افشین نجفی
 • ایده محوری: تولید و ساخت دستگاه اگزالیک اسید برای کنه وآروا زنبور عسل
 • مرحله: پیش رشد
 • واحد فناور

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک