.

.

تعاونی خوراک آبزیان نقشین

 • مدیرعامل: نورالدین حسینی راد
 • ایده محوری: خوراک ماهی امور به روش اکستروژن
 • مرحله: رشد
 • دادار تندیس جهان

 • مدیرعامل: جهانشاه کریمی
 • ایده محوری: تندیس های سنگی
 • مرحله: رشد
 • زراعت پاک شمس

 • مدیرعامل: اسفندیار شمس
 • ایده محوری: تولید محصولات زراعی و باغی و صیفی جات پاک و سالم
 • مرحله: پیش رشد
 • آسن بتن غرب

 • مدیرعامل: امیر پور شرف
 • ایده محوری: تولید بلوک های سبک گازی CLC به روش به عمل اوری با بخار آب
 • مرحله: رشد
 • آروین طب حلوان

 • مدیرعامل: سید قدرت جهانی زاده
 • ایده محوری: طراحی و ساخت تخت های الکترونیکی اتاق عمل
 • مرحله: پیش رشد
 • سلامت گستر زراعت

 • مدیرعامل: عاطفه بابلی
 • ایده محوری: تولید عوامل بیولوژیک زنبور هابروبراکون
 • مرحله: رشد
 • شرکت ایمن سازان داده بهسا(امداد رایانه)

 • مدیرعامل: وحید حسینی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت اپلیکیشن پاسخگویی به سوالات و مشکلات رایانه ای وموبایلی
 • مرحله: پیش رشد
 • عاطفه بابلی

 • مدیرعامل: عاطفه بابلی
 • ایده محوری: تولید عوامل بیولوژیک زنبور هابروبراکون
 • مرحله: پیش رشد
 • تولید خوراک ماهی آمور به روش اکستروژن

 • مدیرعامل: علی حسینی راد
 • ایده محوری: تولید خوراک ماهی آمور به روش اکستروژن
 • مرحله: پیش رشد
 • فناوری هزاردانه ارمن

 • مدیرعامل: سید معصومه جاسمی
 • ایده محوری: تولید کود های بیولوژیکی بیوفسفات با استفاده از باکتریهای حل کننده ...
 • مرحله: پیش رشد
 • واحد فناور

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک