.

.

شرکت آتیه سازان فناور سورین

 • مدیرعامل: محسن آزادی
 • ایده محوری: ارائه خدمات پیش شتابدهی، شتابدهی، ارزیابی، نظارت و پشتیبانی در راستای ...
 • مرحله: رشد
 • شرکت مهندسی آسو فراز تیروژ

 • مدیرعامل: زهرا شهبازی
 • ایده محوری: طراحی سامانه نرم افزاری مدیریت ناوگان و ردیابی مبتنی بر ردیاب های GPS و GSM
 • مرحله: پیش رشد
 • بهمن ویسی

 • مدیرعامل: بهمن ویسی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه پخت نان
 • مرحله: پیش رشد
 • فرحناز سلیمی

 • مدیرعامل: فرحناز سلیمی
 • ایده محوری: فرمولاسیون و تولید صابون محلول پاشی با پایه گیاهی
 • مرحله: پیش رشد
 • نسترن کاظمی گزافی

 • مدیرعامل: نسترن کاظمی گزافی
 • ایده محوری: حذف فلوئور، آهن و آرسنیک از اسید فسفریک های صنعتی ناخالص و تولید محصول ...
 • مرحله: پیش رشد
 • پنل واحد من