.

.

شتابگر شیمی یارکوشا

 • مدیرعامل: علیرضا قنبری
 • ایده محوری: شتاب دهنده تخصصی حوزه صنایع شیمیایی
 • مرحله: رشد
 • معصومه حیدری

 • مدیرعامل: معصومه حیدری
 • ایده محوری: تولید چرم گیاهی
 • مرحله: پیش رشد
 • علیرضا ریزه وندی

 • مدیرعامل: علیرضا ریزه وندی
 • ایده محوری: استفاده از کاغذ سنگی-پلیمری به عنوان روکش اوراق فشرده چوبی
 • مرحله: پیش رشد
 • ایده صنعت آژین دانش

 • مدیرعامل: منصور نژاد حسینیان
 • ایده محوری: طراحی و ساخت صدا خفه کن موتور سیکلت و موتورهای احتراقی
 • مرحله: رشد
 • شرکت سفیران پوشش سیرنگ یاسین

 • مدیرعامل: میثم ملکی رحیم آبادی
 • ایده محوری: تولید رنگ با فرمولاسیون اختصاصی
 • مرحله: رشد
 • زهره احمدی

 • مدیرعامل: زهره احمدی
 • ایده محوری: تولید اکسید بیسموت(جهت مصارف خاص)
 • مرحله: پیش رشد
 • مهسا احسانی نیا

 • مدیرعامل: مهسا احسانی نیا
 • ایده محوری: تولید پراکسید باریم خشک
 • مرحله: پیش رشد
 • شرکت پیشگام صنایع اتوماسیون الیپی

 • مدیرعامل: خانم کبری مرادی ظلم آبادی
 • ایده محوری: تولید دستگاه کش زن اتوماتیک ماسک
 • مرحله: رشد
 • شرکت فناور گستر نیان

 • مدیرعامل: سیده ساحل میرعبدالی
 • ایده محوری: توسعه فناوری های نوین در اقتصاد بومی شهرستان دالاهو
 • مرحله: رشد
 • مهری مولودی

 • مدیرعامل: مهری مولودی
 • ایده محوری: طراحی و تولید پارچه های دستباف با الیاف طبیعی و نقش های نوین
 • مرحله: پیش رشد
 • واحد فناور

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک