.

.

نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

اطلاعیه 589

docx

متن فراخوان نمایشگاه ربع رشیدی

حجم : 13.34 kb
تعداد دریافت : 97
Date added : آبان 3 1400
Date modified : آبان 3 1400
jpg

3c9b648a-380d-4af4-b13b-d0ca4aaad2cf

حجم : 78.32 kb
تعداد دریافت : 189
Date added : آبان 3 1400
Date modified : آبان 3 1400
jpg

a353d79f-73df-4de7-8297-7adb0ff001ad

حجم : 113.44 kb
تعداد دریافت : 153
Date added : آبان 3 1400
Date modified : آبان 3 1400
jpg

ef947c1e-dd6f-4c93-af28-36629b3cd25f

حجم : 214.76 kb
تعداد دریافت : 175
Date added : آبان 3 1400
Date modified : آبان 3 1400

اطلاع رساني و حمايت از نمايشگاه و جشنواره نوآوري و فناوري ربع رشيدي رينوتكس ٢٠٢1
 زمان: 17 لغایت 21 آبان 1400

خوانده شده 402 آخرین ویرایش در دوشنبه, 03 آبان 1400 ساعت 07:28
محتوای بیشتر در این بخش: « اطلاعیه 588 اطلاعیه 590 »