.

.

نماشگاه موصل 

jpg

215df9c4-4036-428a-9a90-929becca318c

حجم : 223.64 kb
تعداد دریافت : 101
Date added : آبان 10 1400
Date modified : آبان 10 1400
pdf

Mosul-Brochure-New

حجم : 2.31 mb
تعداد دریافت : 183
Date added : آبان 10 1400
Date modified : آبان 10 1400
فراخوان ثبت نام ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر موصل عراق در تاریخ 9 الی 12 آذر ماه سال جاری

خوانده شده 434 آخرین ویرایش در دوشنبه, 10 آبان 1400 ساعت 07:33