.

.

مورخ 1400/06/24:

 

ردیف

نام متقاضی

ایده محوری

مصوبه

شهرستان

حمایت ها

1 آقای حسین منتصری

اپلیکیشن کارشناسی خرید و فروش وسایل الکترونیکی


پذیرش در مرحله پیش رشد کرمانشاه، مرکز رشد ICT

حمایت مالی، عمومی و پشتیبانی

2

شرکت بلند اندیشه آوازا

 

تولید صنایع فرهنگی دیجیتال از محتوای فرهنگی ، ملی و بومی

تمدیدقرارداد و ورود به مرحله رشدی

کرمانشاه، مرکز رشد ICT

حمایت  عمومی و پشتیبانی

3

شرکت نیک نوش سازان آشام

 

زنجیره نرم افزاری و سخت افزاری سفارش آنلاین قهوه

تمدیدقرارداد و ورود به مرحله رشدی

کرمانشاه، مرکز رشد ICT

حمایت مالی،  عمومی و پشتیبانی

4

شرکت فناور پژوهان آویژه

استارت آپ استودیو ناویک

تمدیدقرارداد وورود به مرحله رشدی

کرمانشاه، مرکز رشد ICT

حمایت مالی،  عمومی و پشتیبانی

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری: 

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله پیش رشد:

1-کپی شناسنامه و کارت ملی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

2-کپی آخرین مدرک تحصیلی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

3-کپی کارت پایان خدمت (مدیر طرح)

4- تکمیل فرم اشخاص حقیقی (مرحله پیش رشد) - دانلود فرم

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله رشد و پارک:

(تمدید قرارداد ها نیز شامل می شود)

1-کپی کامل اساسنامه شرکت

2-کپی آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت

3-کپی برگه کد اقتصادی شرکت

4-کپی شناسنامه و کارت ملی (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

5- کپی آخرین مدرک تحصیلی( دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

6- کپی کارت پایان خدمت (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

7-  تکمیل فرم اشخاص حقوقی/شرکت(مرحله رشد/پارک) - دانلود فرم

 

تذکرات بسیار مهم:

1-مهلت تحویل مدارک به واحد جذب و پذیرش: 

*مصوب در مرحله پیش رشد از تاریخ تصویب حداکثر 14 روز می باشد.

*مصوب در مرحله رشد یا پارک از تاریخ تصویب حداکثر 45 روز می باشد.

2- در صورت عدم تحویل مدارک درمدت ذکر شده ، متقاضی از  پذیرش در پارک تا 6 ماه دیگر محروم خواهد شد و مجددا بایستی مراحل پذیرش را از ابتدا طی نماید.

همچنین  در صورت ارائه سریعتر مدارک توسط متقاضی به واحد پذیرش مراحل عقد قرارداد سریعتر انجام خواهد گرفت.

شماره تماس واحد پذیرش جهت کسب اطلاعات بیشتر :

38253809

خانم مهندس نسترن کاظمی

خوانده شده 6894 آخرین ویرایش در شنبه, 27 شهریور 1400 ساعت 06:25