.

.

مورخ 1400/07/20:

 

ردیف

نام متقاضی

ایده محوری

مصوبه

شهرستان

حمایت ها

1 شرکت بنا کشت رویان

طراحی ، ساخت و بومی سازی سازه ها و تجهیزات گلخانه ای


پذیرش در مرحله رشد کرمانشاه، مرکز رشد کشاورزی

حمایت  عمومی و پشتیبانی

2

آقای محسن امانی مهر

 

فرمولاسیون و تولید ضد یخ گیاهی بر پایه الیسیتورها و برانگیختگی سیستم گیاهی و مکانیسم اپی ژنتیک

پذیرش در مرحله رشد مقدماتی

کرمانشاه، مرکز رشد کشاورزی

حمایت  عمومی و پشتیبانی

3

شرکت نگاه تک مازیار

 

شناسایی و تجاری سازی ایده ها در حوزه ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی

پذیرش در مرحله رشد

کرمانشاه، مرکز رشد کشاورزی

حمایت   عمومی و پشتیبانی

4

شرکت مبنا صنعت نیشتمان فراز

خدمات طراحی مهندسی در حوزه سیستم های انتقال قدرت

پذیرش در مرحله رشد مقدماتی

کرمانشاه، مرکز رشد عمومی

حمایت مالی،  عمومی و پشتیبانی

5

شرکت ستبر سازه پایدار

جداگر پایه الاستومری اتکایی و اصطکاکی غیرفعال

تمدیدقرارداد در مرحله رشدی

کرمانشاه، مرکز رشد عمومی

حمایت عمومی ، پشتیبانی و استقرار

6

شرکت تحلیل گران سیستم زاگرس

سامانه یکپارچه امور مشترکین منابع آب ( ساماب )

تمدیدقرارداد و ورود به مرحله پارکی

کرمانشاه، مرکز رشد ICT

حمایت عمومی ، پشتیبانی و استقرار

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری: 

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله پیش رشد:

1-کپی شناسنامه و کارت ملی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

2-کپی آخرین مدرک تحصیلی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

3-کپی کارت پایان خدمت (مدیر طرح)

4- تکمیل فرم اشخاص حقیقی (مرحله پیش رشد) - دانلود فرم

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله رشد و پارک:

(تمدید قرارداد ها نیز شامل می شود)

1-کپی کامل اساسنامه شرکت

2-کپی آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت

3-کپی برگه کد اقتصادی شرکت

4-کپی شناسنامه و کارت ملی (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

5- کپی آخرین مدرک تحصیلی( دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

6- کپی کارت پایان خدمت (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

7-  تکمیل فرم اشخاص حقوقی/شرکت(مرحله رشد/پارک) - دانلود فرم

 

تذکرات بسیار مهم:

1-مهلت تحویل مدارک به واحد جذب و پذیرش: 

*مصوب در مرحله پیش رشد از تاریخ تصویب حداکثر 14 روز می باشد.

*مصوب در مرحله رشد یا پارک از تاریخ تصویب حداکثر 45 روز می باشد.

2- در صورت عدم تحویل مدارک درمدت ذکر شده ، متقاضی از  پذیرش در پارک تا 6 ماه دیگر محروم خواهد شد و مجددا بایستی مراحل پذیرش را از ابتدا طی نماید.

همچنین  در صورت ارائه سریعتر مدارک توسط متقاضی به واحد پذیرش مراحل عقد قرارداد سریعتر انجام خواهد گرفت.

شماره تماس واحد پذیرش جهت کسب اطلاعات بیشتر :

38253809

خانم مهندس نسترن کاظمی

خوانده شده 7353 آخرین ویرایش در چهارشنبه, 21 مهر 1400 ساعت 10:04

پنل واحد من

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک