.

.

همکاری پارک علم و فناوری کرمانشاه، با نهادهای اجرایی، فناوری و تحقیقاتی پیشرو در کشور برای رسیدن به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش ضرورت دارد بر همین اساس تفاهم نامه همکاری بین دکتر سیامک آزادی  رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه و مهندس ایرج صفایی رییس  سازمان تعاون روستایی استان کرمانشاه منعقد شد.


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه، در این تفاهم نامه تعمیق فعالیت های
آموزشی، ترویجی و کارآفرینی در جهت اجرایی نمودن ایده ها وفعالیت های فناورانه، ترویج فرهنگ فن آفرینی و نوآوری از طریق آشنایی تشکل های سازمان با فعالیت های پارک و مراکز رشد، همکاری مشترک در برگزاری کارگاهها و همایش ها  متناسب با ماموریت طرفین، ارائه خدمات تخصصی در طول فرایند تجاری سازی ایده ها و محصولات به متقاضیان معرفی شده از سازمان ،استفاده از ظرفیت و امکانات موجود در پارک و سازمان در جهت اجرایی نمودن ایده های فناورانه و توسعه دکسب و کارهای نوآورانه و اشتراک گذاری زیرساخت های  موجود با هدف توسعه کمی و کیفی فعالیت های طرفین بعنوان زمینه های همکاری آمده است.

در این تفاهم نامه که مدت اجرا ان دو سال است، اشتراک گذاری زیرساخت های  موجود با هدف توسعه کمی و کیفی فعالیت های پارک علم و فناوری کرمانشاه وسازمان تعاون روستایی استان  تاکید شد 


تسریع در پذیرش شرکت ها و تعاونی های واجد شرایط در پارک، حمایت در جهت تعریف و انجام پروژه های منطقه ای و ملی در حوزه فناوری و کارآفرینی، ارائه مشاوره های تخصصی لازم به تشکل ها و تعاونی های تحت حمایت سازمان تعاون روستایی و مشارکت در اجرای برنامه های توسعه ای مرتبط، همکاری در جهت برگزاری رویدادها ، نمایشگاه و دوره های آموزشی تخصصی برای تشکل های فعال در سازمان تعاون روستایی متناسب با نیاز آنها ( با امکان حضور واحدهای فناور پارک علم و فناوری)، همکاری به منظور راه اندازی کسب و کارها و ارائه خدمات مشاوره تخصصی به صاحبان ایده با محوریت کسب و کارهای روستایی  بخشی از تعهدات پارک علم و فناوری کرمانشاه در این تفاهم نامه است

 

همچنین همکاری در خصوص راه اندازی ساختارهای فناورانه با محوریت کسب و کارهای روستایی و بکارگیری حداکثری ظرفیت ها و امکانات سازمان در این خصوص، همکاری بمنظور تقویت و ترویج فرهنگ فن آفرینی و تجاری سازی ایده های نوآورانه،کمک به معرفی پارک به عنوان ساختار حمایتی به ذی نفعان و صاحبان ایده در سازمان طی برگزاری جلسات تخصصی،معرفی تشکل ها و شرکت های فعال در سازمان به پارک، استفاده از توان و ظرفیت شرکت های تحت حمایت پارک برای اجرا و مشارکت در پروژه های استانی و همچنین بازارسازی برای واحدهای فناور پارک، حمایت و تشویق تشکل های فعال  بمنظور ایجاد شرکت های فناور مطابق با آیین نامه  ها و همکاری در برگزاری رویدادها، نمایشگاه ها، کارگاه ها و نشست های تخصصی از تعهدات سازمان تعاون روستایی  استان کرمانشاه است .

 

 

 
 

 

 

خوانده شده 153

پنل واحد من

اطلاعیه و فراخوان ها

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک