.

.

 

رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه کلید اصلی توسعه زیست بوم فناوری استان را حضور و مشارکت بخش خصوصی عنوان کرد و  افزود: باید از تمام ظرفیت های استان برای برداشتن موانع از سر راه سرمایه گذاران حوزه دانش بنیان استفاده شود.

 

به گزارش پارک علم و فناوری کرمانشاه دکتر سیامک آزادی در جلسه امروز (25 فروردین) ستاد هماهنگی و عملیاتی توسعه اقتصاد دانش بنیان استان با بیان اینکه تولید دانش بنیان شرایط خاص خود را دارد گفت: به تولیدی دانش بنیان گفته می شود که مبنای آن دانش و استفاده از فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا در تولید محصول باشد.

 

وی در تشریح الزامات دانش بنیان شدن شرکت ها هم گفت: اولین اصل مهم در این زمینه خصوصی بودن این شرکت هاست به نحوی که حداقل 50 درصد مالکیت این شرکت ها باید در اختیار بخش خصوصی باشد.

 

آزادی در مرحله تولید و عرضه به بازار بودن محصول و یا تولید نمونه اولیه را الزام دیگر در این زمینه عنوان کرد و افزود: شرکتی می تواند در گروه شرکت های دانش بنیان قرار بگیرد که در مرحله تولید  و عرضه به بازار بوده و یا حداقل نمونه اولیه محصول خود را تولید کرده باشد.

 

رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه الزام دیگر در این زمینه را استفاده از فناوری بالا در تولید محصول عنوان کرد و افزود: دانش طراحی و تولید محصول باید باید شامل پیچیدگی های فنی باشد به نحوی که محصول به راحتی قابل کپی برداری نباشد.

 

آزادی گفت: همچنین الزام دیگر در این زمینه طراحی محصول مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه است.

 

وی به انواع شرکت های دانش بنیان هم اشاره کرد و افزود: این دسته بندی شامل شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع یک و دو، شرکت های دانش بنیان نوپا نوع یک و دو و شرکت های مستعد دانش بنیان(نوع سه) است.

 

وی افزود: شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع یک و دوم شرکت هایی هستند که در سال گذشته اظهار نامه مالیاتی آنها تایید شده است و در مرحله تولید قرار دارند و شرکت های دانش بنیان نوپا نوع یک و دو هم شرکت هایی هستند که محصول آن در مرحله تولید نمونه اولیه و یا تولید آزمایشگاهی قرار دارد.

 

آزادی گفت: شرکت های دانش بنیان مستعد هم که به تازگی ایجاد شده اند شرکت هایی هستند که در الزامات سطح فناوری و مجوزات شرکت تسهیل گیری صورت گرفته و شرکت های خلاق و تحت حمایت پارک های علم و فناوری نیز امتیاز مثبت برای کسب این رتبه از دانش بنیان شدن را دارا هستند.

 

فعالیت 413 شرکت فناور و دانش بنیان در کرمانشاه

 

رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه گفت: در حال حاضر 62 شرکت دانش بنیان در سطح استان فعال هستند و کرمانشاه از این نظر رتبه اول را در میان استان های غرب کشور شامل همدان، لرستان، کردستان و آذربایجان غربی و ایلام داراست.

 

آزادی گفت: 9 درخواست جدید هم از سوی شرکت ها برای دانش بنیان شدن در سامانه مربوطه ثبت شده است.

 

این مسئول خاطرنشان کرد: در مجموع 413 واحد فناور و دانش بنیان در سطح استان فعال هستند که از این تعداد 295 شرکت تحت حمایت پارک علم و فناوری کرمانشاه، 71 شرکت تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 32 شرکت تحت حمایت دانشگاه رازی، هشت شرکت تحت حمایت دانشگاه صنعتی و هفت شرکت نیز تحت حمایت دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارند.

 

رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه در ادامه به معرفی ساختارهای موثر بر زیست بوم فناوری استان پرداخت و مهم ترین این ساختارها را پارک های علم و فناوری عنوان کرد و افزود: پارک های علم و فناوری به عنوان نهادهای اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری هستند که نقش حمایتی داشته و به توسعه علم و فناوری در جامعه و خلق ثروت بر پایه دانش کمک می کنند.

 

آزادی گفت: در حقیقت پارک ها فرآیند تجاری سازی محصولات فناور و دانش بنیان که از خلق ایده آغاز شده و منتج به فروش محصول می شود را تسهیل می کنند.

 

آزادی مراکز رشد را هم ساختار مهم دیگر در زیست بوم فناوری استان عنوان کرد و افزود: این ساختارها ذیل پارک علم و فناوری و یا در دانشگاه ها شکل می گیرد و یک ابزار برای توسعه فناوری محسوب می شوند.

 

رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه گفت: این مراکز در حقیقت برای تبدیل خلاقیت و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل عرضه به بازار کاربرد دارند و به نوعی زمینه ساز توسعه کارآفرینی در جامعه محسوب می شوند.

 

وی به فعالیت یازده مرکز رشد در استان اشاره کرد و افزود: از این تعداد هفت مرکز به عنوان زیرمجموعه پارک فعالیت داشته و در هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی، رازی، آزاد و صنعتی هم یک مرکز رشد فعال است.

 

آزادی از شتابدهنده ها و مراکز نوآوری هم به عنوان ساختارهای مهم دیگر در زیست بوم فناوری استان یاد کرد و افزود: این مراکز کار حمایت از استارت ها را برعهده دارد و فرصت های سرمایه گذاری بر روی استارتاپ های مستعد را بررسی می کنند.

 

وی افزود: این مراکز در حقیقت جلوی فرصت سوزی ها را گرفته و ظرف مدت شش ماه مشخص می کنند که یک استارتاپ می تواند موفق شود یا در انتها شکست می خورد.

 

آزادی کارخانه نوآوری را هم یکی از ساختارهای دیگردر زیست بوم فناوری استان عنوان کرد و افزود: در این مرکز هم تمام آنچه برای تبدیل یک ایده به محصول نیاز است برای صاحبان ایده فراهم می شود.

 

رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه از فعالیت دوکارخانه نوآوری در سطح استان خبر داد و افزود: یکی از این کارخانه زیر مجموعه پارک و دیگری توسط بخش خصوصی و شرکت نیروی غرب ایجاد شده است.

 

باید پای "بخش خصوصی" را به زیست بوم فناوری استان باز کنیم

 

این مسئول در ادامه با بیان اینکه نظام نوآوری استان از چهار منظر قابل تحلیل است گفت: تحلیل اول تحلیل ساختاری است به نحوی که باید تمام بازیگران این زیست بوم شناسایی شده و روابط آنها مورد بررسی قرار گرفته و تقویت شود.

 

آزادی تحلیل نهادی را هم در خصوص نظام فناوری و نوآوری استان ضروری دانست و افزود: در این زمینه تحلیل قوانین و مقررات در دستور کار قرار گرفته که بخشی از آن ملی است اما بخشی از آن می تواند در قالب دستورالعمل های استانی برای توسعه زیست بوم مورد توجه قرار گیرد.

 

وی افزود: تحلیل سوم هم تحلیل کارکردی است که فعالیت ها و نقش های بازیگران زیست بوم باید طی آن مشخص شود.

 

آزادی تحلیل عملکردی را هم تحلیل نهایی دانست و افزود: باید ورودی و خروجی نظام فناوری و نوآوری همواره مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت مشخص شود چه میزان از اهداف تعیین شده تحقق یافته است.

 

رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه در ادامه حضور بخش خصوصی را عامل کلیدی توسعه زیست بوم فناوری استان دانست و افزود: تمام بازیگران در این زیست بوم موثرند اما در نهایت زمانی موفق می شویم که بخش خصوصی حضور داشته و در زمینه تحقیق و توسعه فناوری سرمایه گذاری کند.

 

وی افزود: بنابراین برای توسعه و موفقیت زیست بوم فناوری استان همه باید همکاری کرده و از تمام ظرفیت های استان استفاده شود تا بتوان حضور بخش خصوصی را در این زیست بوم تقویت کرد.

 

آزادی تاکید کرد: ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه دانش بنیان باید کاهش یابد و تنها با این کار میتوان امیدوار به توسعه فناوری در استان بود.

 

رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه گفت: در واقع مهم ترین شاخص ارزیابی زیست بوم فناوری و نوآوری میزان مشارکت بخش خصوصی در این اکوسیستم است و هرچه این مشارکت پررنگ تر باشد زیست بوم هم توسعه بیشتری خواهد یافت.

خوانده شده 338 آخرین ویرایش در پنج شنبه, 25 فروردين 1401 ساعت 10:34

پنل واحد من

اطلاعیه و فراخوان ها

  • مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری کرمانشاه با همکاری شرکت سانا صنعت ماندگار برگزار می‌کند؛ نخستین…
  • 1- معرفی جشنواره جشنواره نوآوری در گردشگری استان کلیه زمینه‌های مرتبط با گردشگری اعم از بوم گردی، گردشگری سلامت، گردشگری…
  • به اطلاع شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان کرمانشاه می رساند اتاق بازرگانی استان…
  • مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری استان کرمانشاه برگزار می کند؛ کارگاه آنچه در دنیای گیم…
  • فراخوان رویداد جذب ایده در شهرستانهای استان کرمانشاهجهت اطلاعات بیشتر شماره 08331031 داخلی 405 08338253809 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید لطفا جهت ثبت نام…

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک