.

.

از  اجرای طرح دستیار فناوری در کرمانشاه چه خبر؟؟

 

در راستای اجرای طرح دستیار فناوری 

جلسه مصاحبه های پذیرش دانشجو در شرکت های تحت حمایت پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار شد

 در این طرح 356دانشجو درمقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این طرح ثبت نام کردند 

مدارک 229 دانشجو تایید شده در اختیار شرکت های تحت حمایت پارک علم و فناوری کرمانشاه قرار گرفت.

40 شرکت نیز درخواست همکاری با دانشجویان را در سامانه ثبت کرده اند که درخواست 36 شرکت مورد تایید قرار گرفته است.

مصاحبه ها برگزار و  از طریق شورای پذیرش طرح دستیار فناوری شرکت  ها با دانشجویان متقاضی خود مصاحبه کردند. در نهایت از بین دانشجویان ثبت نام شده در سامانه 40 دانشجو در شرکت های تحت حمایت پارک علم و فناوری مشغول به فعالیت خواهند شد .

گفتنی است: اعضای شورای پذیرش شامل مدیران مراکز رشد کشاورزی، عمومی و ict و مسئول جذب و پذیرش پارک و نماینده پارک علم و فناوری کرمانشاه در اجرای طرح دستیار فناوری هستند

خوانده شده 45 آخرین ویرایش در چهارشنبه, 29 تیر 1401 ساعت 09:21

پنل واحد من

اطلاعیه و فراخوان ها

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک