.

.

نشانی مرکز :

شهرستان صحنه   : شهرک امام خمینی (ره)-اول چهل متری روبه رو اداره آب و فاضلاب کتابخانه عمومی ابن سینا 

 کد پستی :

6746178169

 تلفن مستقیم:

08348332010

 نمابر:

08348332010

پست الکترونیک(ایمیل):

 

 

 

 

 

خوانده شده 1978 آخرین ویرایش در دوشنبه, 27 آبان 1398 ساعت 19:00