.

.

 

معيارهاي پذيرش:

ايده مبتني های فناوري های نوین و داراي توجیه اقتصادي و اشتغالزايي

برنامه‌كاري متناسب با موضوع فعاليت

تيم‌كاري مناسب

بازار كار مناسب

امكان ايجاد زمينه هاي بعدي كارآفريني با استفاده از ايده هاي نوين

رفع نياز فني، مهندسي، خدماتي و مشاوره‌اي در عرصه هاي مختلف صنعتي و خدماتي مرتبط با موضوع فعاليت واحد.

خوانده شده 3601 آخرین ویرایش در شنبه, 05 مهر 1399 ساعت 04:40

پنل واحد من

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک