.

.

محصولات واحد های فناور

محصولات واحد های فناور (60)

سامانه ارزیابی و نظارت پرستاری -SunNa

 • تولید کننده: سان طب کرمانشاه
 • کارگاه های آموزشی مرکز هاتف

 • تولید کننده: بنت الهدی امیری
 • منبع تغذیه ولتاژ بالا 25-0 کیلو ولت DC

 • تولید کننده: فرزاد دبیریان
 • سیستم الکتروریسی عمودی

 • تولید کننده: فرزاد دبیریان
 • دستگاه الکتروریسی

 • تولید کننده: فرزاد دبیریان
 • کارگاه های آموزشی مرکز هاتف

 • تولید کننده: بنت الهدی امیری
 • روانشناختی هاتف

 • تولید کننده: بنت الهدی امیری
 • کود سولفات آهن

 • تولید کننده: مجتمع جهان زر کاوان کرمانشاه
 • واحد فناور

  پنل واحد من

  جستجوی پیشرفته محصولات

  دستاوردها و افتخارات پارک