.

.

معرفی واحد های فناور

معرفی واحد های فناور (298)

ایوب استواری

 • مدیرعامل: ایوب استواری
 • ایده محوری: ساخت نانوژنراتور تریبوالکتریک و الحاقات آن در کاربردهای مختلف
 • مرحله: پیش رشد
 • روان ابزارسازان بشیر

 • مدیرعامل: حسن بشیری
 • ایده محوری: مدرسه مهارت های زندگی
 • مرحله: رشد
 • طراحی و ساخت زوبین قرقره کامپوندی

 • مدیرعامل: محمدرضا حدیدی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت زوبین قرقره کامپوندی
 • مرحله: پیش رشد
 • شرکت توسعه دانش و فناوری وستا

 • مدیرعامل: نیما قاسمی
 • ایده محوری: سامانه حمل و نقل هوشمند و لجستیک (سامانه پستی وستانو)
 • مرحله: رشد
 • پیشتازان هدف زیستی پایدار

 • مدیرعامل: شبنم لقمانی
 • ایده محوری: تولید عوامل بیولوژیک زنبور هابروبراکون
 • مرحله: رشد
 • ارائه خدمات در زمینه مدیریت، ارزیابی، نظارت و پشتیبانی در راستای توسعه فناوری های دانش بنیان

 • مدیرعامل: محسن آزادی
 • ایده محوری: ارائه خدمات در زمینه مدیریت، ارزیابی، نظارت و پشتیبانی در راستای توسعه ...
 • مرحله: رشد
 • صنایع محور سازان زاگرس (r&d)

 • مدیرعامل: علیرضا گرد
 • ایده محوری: بهبود وضعیت قطعات جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو (مجموعه سیبک، جعبه فرمان، ...
 • مرحله: پارک
 • محمدسعید شیخی

 • مدیرعامل: محم سعید شیخی
 • ایده محوری: مطبوع سازی هوشمند محیط
 • مرحله: پیش رشد
 • شرکت نیکوتراش آروین

 • مدیرعامل: کاوه عزتی
 • ایده محوری: ساخت دستگاه های cnc چوب و فلزات نرم با طراحی بهینه
 • مرحله: رشد
 • روح اله عبدی دوچقایی

 • مدیرعامل: روح اله عبدی دوچقایی
 • ایده محوری: تولید، فرآوری،آموزش و بسته بندی محصولات سبزی پاک و سالم
 • مرحله: پیش رشد
 • واحد فناور

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک