.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: علیرضا گرد
  ایده محوری: بهبود وضعیت قطعات جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو (مجموعه سیبک، جعبه فرمان، رابط کنترل هاو پمپ هیدرولیک)
  مرکز: مرکز رشد عمومی
  مرحله: پارک
  وضعیت استقرار: مستقر در پارک
  آدرس: امکان استقرار مشترک مرکز رشد عمومی
  تلفن: 09181316226-08334306066
  پست الکترونیکی: msz.company@yahoo.com
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: هسته
  محصول: بهبود وضعیت قطعات جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو (مجموعه سیبک، جعبه فرمان، رابط کنترل هاو پمپ هیدرولیک)
  نحوه فعالیت: مستقل
  آخرین ویرایش در شنبه, 29 تیر 1398 ساعت 00:42

  پنل واحد من

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک