.

.

ساخت تی برقی چندکاره

 • مدیرعامل: سروش سلطان مرادی
 • ایده محوری: ساخت تی برقی چندکاره
 • مرحله: پیش رشد
 • دانش پژوهان اختراعات غرب

 • مدیرعامل: تورج فرجی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت ادوات نوین کشاورزی ( ساخت علف زن شارژی چند منظوره)
 • مرحله: رشد
 • ماشااله روز پور

 • مدیرعامل: ماشااله روز پور
 • ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه کاشت مو با دقت یک صدم سی سی
 • مرحله: پیش رشد
 • محسن نوری

 • مدیرعامل: محسن نوری
 • ایده محوری: دستگاه شستشو و تست انژکتور با فشار متغیر
 • مرحله: پیش رشد
 • طراحی و ساخت ماشین آلات محلول پاشی و سم پاشی بوم دار متحرک

 • مدیرعامل: زواره تیموری
 • ایده محوری: طراحی و ساخت ماشین آلات محلول پاشی و سم پاشی بوم دار متحرک
 • مرحله: پیش رشد
 • تعاونی نان سبوس دالاهو

 • مدیرعامل: شهریار محمودی
 • ایده محوری: تولید نان های رژیمی با اجرای تکنیک کشاورز نانوا
 • مرحله: رشد
 • دانش بنیان رفاه صنعت دالاهو

 • مدیرعامل: آرش مرادی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه های مکانیزه کاشت، داشت و برداشت نخود دیم
 • مرحله: رشد
 • واحد فناور

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک