.

.

برگزاري نشست تخصصي و اجلاس ملي پيشگامان توسعه اقتصادي ايران با رويكرد حمايت هاي حقوقي قضايي در فضاي کسب و کار و رونق تولید

# عنوان دریافت توضیحات حجم تعداد دریافت

486

پارك علم وفناوري كرمانشاه18(1) دریافت 610.79 kb 62
اجلاس دریافت 2.02 mb 46

خوانده شده 210
محتوای بیشتر در این بخش: « اطلاعیه 485 اطلاعیه 487 »