.

.

با توجه به ارائه تسهیلات حمايتی ويژه بنگاه های شديدا آسيب ديده از كرونا توسط دولت محترم، واحدهای فناور مشمول متقاضی می توانند از تاریخ  24 / 2 / 99 در سامانه كارا ( تسهيلات كرونا) به نشانی kara.mcls.gov.ir ثبت نام فرمايند.

خوانده شده 281
محتوای بیشتر در این بخش: « اطلاعیه 522 اطلاعیه 524 »