.

.

معرفی دوره آموزشی بین المللی ITU با عنوان راهکارهای اینترنت اشیا برای شهرهای پایدار هوشمند

# عنوان دریافت توضیحات حجم تعداد دریافت

543

543 دریافت 161.23 kb 23

خوانده شده 47
محتوای بیشتر در این بخش: « اطلاعیه 542 اطلاعیه 544 »