.

.

مورخ 1398/05/09:

 

ردیف

نام متقاضی

ایده محوری

مصوبه

شهرستان

حمایت ها

1

شرکت کیمیا فرآیند تار اکسیر

فرآوی و غنی سازی قیر طبیعی

تمدید قرارداد در مرحله رشدی 

مرکز رشد عمومی کرمانشاه

حمایت مالی، عمومی و پشتیبانی

2

جناب آقای منوچهر طهماسبی

آموزش، مشاوره و تولید نهاده های گیاهان دارویی اقتصادی بومی به روش مکانیزه و کشت در سینی گلدانی ( مریم گلی، به لیمو، مرزنجوش، آویشن باغی و بادرنجبویه

پذیرش در مرحله رشد مقدماتی

مرکز رشد سرپل ذهاب

حمایت مالی، عمومی و پشتیبانی

3

سرکار خانم عاطفه میرزایی

وسعه کشت و فراوری گیاهان دارویی جدید و فراموش شده منطقه زاگرس ( کتان روغنی)

پذیرش در مرحله رشد مقدماتی

مرکز رشد کشاورزی کرمانشاه

حمایت مالی، عمومی و پشتیبانی

4

جناب آقای محمدرضا حدیدی

طراحی و ساخت زوبین قرقره کامپوندی

پذیرش در مرحله رشد مقدماتی

مرکز رشد سنقر و کلیایی

حمایت مالی، عمومی و پشتیبانی

5

جناب آقای سجاد شریفی قروه

طراحی و ساخت استارتر اتوماتیک ژنراتور

پذیرش در مرحله رشد مقدماتی 

مرکز رشد سنقر و کلیایی

حمایت عمومی و پشتیبانی

6

شرکت شتاب آرا تک

تولید سامانه های حفاظت پیرامونی (فنس حساس، فنس الکتریکی، سنسورهای زیرزمینی و دفنی) و کابل سنسور میکروفونی

تمدیدقرارداد در مرحله رشدی

مرکز رشد ICT

حمایت مالی، عمومی و پشتیبانی

7

مجتمع جهان زر کاوان کرمانشاه

تولید فرآورده های شیمیایی تخصصی انواع کودهای تخصصی مواد پیشرفته جایگزین نمک در راه ها و استخراج هیدرومتالوژی مس)

تمدیدقرارداد در مرحله پارکی

پارک علم و فناوری کرمانشاه

حمایت مالی، عمومی و پشتیبانی

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری: 

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله پیش رشد:

1-کپی شناسنامه و کارت ملی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

2-کپی آخرین مدرک تحصیلی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

3-کپی کارت پایان خدمت (مدیر طرح)

4- تکمیل فرم اشخاص حقیقی (مرحله پیش رشد) - دانلود فرم

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله رشد و پارک:

(تمدید قرارداد ها نیز شامل می شود)

1-کپی کامل اساسنامه شرکت

2-کپی آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت

3-کپی برگه کد اقتصادی شرکت

4-کپی شناسنامه و کارت ملی (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

5- کپی آخرین مدرک تحصیلی( دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

6- کپی کارت پایان خدمت (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

7-  تکمیل فرم اشخاص حقوقی/شرکت(مرحله رشد/پارک) - دانلود فرم

 

تذکرات بسیار مهم:

1-مهلت تحویل مدارک به واحد جذب و پذیرش: 

*مصوب در مرحله پیش رشد از تاریخ تصویب حداکثر 14 روز می باشد.

*مصوب در مرحله رشد یا پارک از تاریخ تصویب حداکثر 45 روز می باشد.

2- در صورت عدم تحویل مدارک درمدت ذکر شده ، متقاضی از  پذیرش در پارک تا 6 ماه دیگر محروم خواهد شد و مجددا بایستی مراحل پذیرش را از ابتدا طی نماید.

همچنین  در صورت ارائه سریعتر مدارک توسط متقاضی به واحد پذیرش مراحل عقد قرارداد سریعتر انجام خواهد گرفت.

شماره تماس واحد پذیرش جهت کسب اطلاعات بیشتر :

38253809

خانم نسترن کاظمی

خوانده شده 3564 آخرین ویرایش در یکشنبه, 13 مرداد 1398 ساعت 07:11