.

.

مورخ 1397/06/21:

 

نام متقاضی

ایده محوری

مصوبه

شهرستان

حمایت ها

شرکت روان ابزارسازان بشیر

مدرسه مهارت های زندگی

پذیرش در مرحله رشد

مرکز رشد عمومی

 

حمایت عمومی  و پشتیبانی

شرکت گروه یادگیری ادیب اندیشه فردا

مدرسه رشد و کارآفرینی کودکان و نوجوانان ادیب

موافقت با استقرار و ارائه تسهیلات مالی

 

مرکز رشد عمومی کرمانشاه

 حمایت عمومی و پشتیبانی و مالی

شرکت توسکا تجارت آریان تولید کود شیمیایی سولفات پتاسیم

موافقت با ارائه تسهیلات مالی

 

 

مرکز  رشد عمومی کرمانشاه

حمایت عمومی و پشتیبانی- مالی

آقای نورالدین نعمتی

طراحی و ساخت دستگاه وجین تیغه ای پشت تراکتوری

پذیرش پیش رشد

 

مرکز رشد شهرستان سنقر و کلیایی

حمایت  عمومی و پشتیبانی و مالی

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری: 

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله پیش رشد:

1-کپی شناسنامه و کارت ملی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

2-کپی آخرین مدرک تحصیلی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

3-کپی کارت پایان خدمت (مدیر طرح)

4- تکمیل فرم اشخاص حقیقی (مرحله پیش رشد) - دانلود فرم

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله رشد و پارک:

(تمدید قرارداد ها نیز شامل می شود)

1-کپی کامل اساسنامه شرکت

2-کپی آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت

3-کپی برگه کد اقتصادی شرکت

4-کپی شناسنامه و کارت ملی (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

5- کپی آخرین مدرک تحصیلی( دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

6- کپی کارت پایان خدمت (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

7-  تکمیل فرم اشخاص حقوقی/شرکت(مرحله رشد/پارک) - دانلود فرم

 

تذکرات بسیار مهم:

1-مهلت تحویل مدارک به واحد جذب و پذیرش: 

*مصوب در مرحله پیش رشد از تاریخ تصویب حداکثر 14 روز می باشد.

*مصوب در مرحله رشد یا پارک از تاریخ تصویب حداکثر 45 روز می باشد.

2- در صورت عدم تحویل مدارک درمدت ذکر شده ، متقاضی از  پذیرش در پارک تا 6 ماه دیگر محروم خواهد شد و مجددا بایستی مراحل پذیرش را از ابتدا طی نماید.

همچنین  در صورت ارائه سریعتر مدارک توسط متقاضی به واحد پذیرش مراحل عقد قرارداد سریعتر انجام خواهد گرفت.

شماره تماس واحد پذیرش جهت کسب اطلاعات بیشتر :

38253809

خانم نسترن کاظمی

خوانده شده 2314 آخرین ویرایش در سه شنبه, 27 شهریور 1397 ساعت 01:37