.

.

مورخ 1398/11/2:

 

ردیف

نام متقاضی

ایده محوری

مصوبه

شهرستان

حمایت ها

1 خانم شیداالسادات ذولنوری

تولید و فراوری ریزجلبک اسپیرولینا در راستای تولید خوراک غنی شده دام، طیور و آبزیان بدون استفاده از محیط کشت تجاری

پذریش در مرحله رشد مقدماتی

مرکز رشد کشاورزی 

حمایت مالی عمومی و پشتیبانی

2

شرکت پایاسازان احمدوند صنعت

تولید دستگاه قالیشویی اتوماتیک میزی

تمدید قرارداد و ورود به مرحله رشدی

کانون شکوفایی و خلاقیت صحنه

حمایت عمومی و پشتیبانی

3

شرکت نوین بسامد فناور پارسیان

دستگاه چگالی سنج هسته های

پذیرش در مرحله رشد 

مرکز رشد عمومی

حمایت  عمومی و پشتیبانی

4

خانم نسیم ثقفی کیا

تولید دئودورانت بر پایه مواد طبیعی و گیاهی

پذیرش در مرحله رشد مقدماتی

مرکز رشد عمومی

حمایت مالی، عمومی و پشتیبانی و استقرار

5 آقای محمود حشمتی ساخت پره های کامپوزیتی پذریش در مرحله رشد مقدماتی کانون شکوفایی و خلاقیت دانشگاه صنعتی حمایت عمومی و پشتیبانی و استقرار

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری: 

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله پیش رشد:

1-کپی شناسنامه و کارت ملی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

2-کپی آخرین مدرک تحصیلی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

3-کپی کارت پایان خدمت (مدیر طرح)

4- تکمیل فرم اشخاص حقیقی (مرحله پیش رشد) - دانلود فرم

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله رشد و پارک:

(تمدید قرارداد ها نیز شامل می شود)

1-کپی کامل اساسنامه شرکت

2-کپی آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت

3-کپی برگه کد اقتصادی شرکت

4-کپی شناسنامه و کارت ملی (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

5- کپی آخرین مدرک تحصیلی( دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

6- کپی کارت پایان خدمت (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

7-  تکمیل فرم اشخاص حقوقی/شرکت(مرحله رشد/پارک) - دانلود فرم

 

تذکرات بسیار مهم:

1-مهلت تحویل مدارک به واحد جذب و پذیرش: 

*مصوب در مرحله پیش رشد از تاریخ تصویب حداکثر 14 روز می باشد.

*مصوب در مرحله رشد یا پارک از تاریخ تصویب حداکثر 45 روز می باشد.

2- در صورت عدم تحویل مدارک درمدت ذکر شده ، متقاضی از  پذیرش در پارک تا 6 ماه دیگر محروم خواهد شد و مجددا بایستی مراحل پذیرش را از ابتدا طی نماید.

همچنین  در صورت ارائه سریعتر مدارک توسط متقاضی به واحد پذیرش مراحل عقد قرارداد سریعتر انجام خواهد گرفت.

شماره تماس واحد پذیرش جهت کسب اطلاعات بیشتر :

38253809

خانم نسترن کاظمی

خوانده شده 4215 آخرین ویرایش در شنبه, 05 بهمن 1398 ساعت 03:46