.

.

مورخ 1398/11/30:

 

ردیف

نام متقاضی

ایده محوری

مصوبه

شهرستان

حمایت ها

1 شرکت سیم و کابل امید کرمانشاه

تولید انواع سیم های فشار ضعیف و کابل کواکسیال

تمدیدقرارداد و ورود به مرحله رشدی

مرکزرشد ICT

حمایت مالی عمومی و پشتیبانی

2

شرکت ویرا فناوری آترین

دفتر کار انلاین جابانا

تمدیدقرارداد درمرحله رشدی

مرکزرشد ICT

حمایت عمومی و پشتیبانی

3

شرکت دیبا گلشید گل نرگس

تولید جرم گیر گیاهی

تمدیدقرارداد و ورود به مرحله رشدی

مرکز رشد سنقر و کلیایی

حمایت عمومی و پشتیبانی

4

شرکت استحصال زهر زنبور آرین

استحصال زهر زنبور عسل

تمدیدقرارداد و ورود به مرحله رشدی

مرکز رشد کشاورزی

حمایت مالی، عمومی و پشتیبانی

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری: 

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله پیش رشد:

1-کپی شناسنامه و کارت ملی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

2-کپی آخرین مدرک تحصیلی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

3-کپی کارت پایان خدمت (مدیر طرح)

4- تکمیل فرم اشخاص حقیقی (مرحله پیش رشد) - دانلود فرم

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله رشد و پارک:

(تمدید قرارداد ها نیز شامل می شود)

1-کپی کامل اساسنامه شرکت

2-کپی آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت

3-کپی برگه کد اقتصادی شرکت

4-کپی شناسنامه و کارت ملی (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

5- کپی آخرین مدرک تحصیلی( دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

6- کپی کارت پایان خدمت (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

7-  تکمیل فرم اشخاص حقوقی/شرکت(مرحله رشد/پارک) - دانلود فرم

 

تذکرات بسیار مهم:

1-مهلت تحویل مدارک به واحد جذب و پذیرش: 

*مصوب در مرحله پیش رشد از تاریخ تصویب حداکثر 14 روز می باشد.

*مصوب در مرحله رشد یا پارک از تاریخ تصویب حداکثر 45 روز می باشد.

2- در صورت عدم تحویل مدارک درمدت ذکر شده ، متقاضی از  پذیرش در پارک تا 6 ماه دیگر محروم خواهد شد و مجددا بایستی مراحل پذیرش را از ابتدا طی نماید.

همچنین  در صورت ارائه سریعتر مدارک توسط متقاضی به واحد پذیرش مراحل عقد قرارداد سریعتر انجام خواهد گرفت.

شماره تماس واحد پذیرش جهت کسب اطلاعات بیشتر :

38253809

خانم نسترن کاظمی

خوانده شده 4443 آخرین ویرایش در شنبه, 03 اسفند 1398 ساعت 04:52