.

.

خدمات و حمایت‏های مرکز رشد

- خدمات فنی و مهندسی

1-- شبکه اینترنت، تلفن و نمابر

2- خدمات فیزیکی و فضای اداری 

3- پذیرش

 

- خدمـات مـالـی و اعـتـبـاری

 1- بودجه حمایتی

2- کاهش هزینه های جاری

3- کمک به کسب و کار

4-کمک ها و وام های دولتی

5- ساخت نمونه اولیه

6- کمک به تجاری سازی

7- کمک به برگزاری نمایشگاه

- خدمـات آمـوزش و مشـاوره

1- مشاوره علمی

2- مشاوره حقوقی

3- مشاوره بازاریابی

4- مشاوره مدیریتی

5- آموزش تخصصی

6- آموزش عمومی(کارآفرینی، طرح تجاری، قوانین اداری و اجرایی و سایر موارد مرتبط)

خوانده شده 3361 آخرین ویرایش در سه شنبه, 01 مهر 1399 ساعت 12:26

پنل واحد من

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک