.

.

خدمات و حمایت‏های مرکز رشد

 

خدمات فنی و مهندسی-

1- شبکه اینترنت، تلفن و نمابر

2- خدمات فیزیکی و فضای اداری 

3- پذیرش

 

خدمـات مـالـی و اعـتـبـاری

 1- بودجه حمایتی

2- کاهش هزینه های جاری

3- کمک به کسب و کار

4-کمک ها و وام های دولتی

5- ساخت نمونه اولیه

6- کمک به تجاری سازی

7- کمک به برگزاری نمایشگاه های مختلف 

خدمـات آمـوزش و مشـاوره

1- مشاوره علمی

2- مشاوره حقوقی

3- مشاوره بازاریابی

4- مشاوره مدیریتی

5- آموزش تخصصی

6- آموزش عمومی(کارآفرینی، طرح تجاری، قوانین اداری و اجرایی)

خوانده شده 1219 آخرین ویرایش در دوشنبه, 26 شهریور 1397 ساعت 04:29

پنل واحد من

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک